a تور صربستان نوروز 97 قیمت تورهای صربستان عید نوروز 1397

📣 ساعت کاری همه روزه 9:00 الی 19:00 ، ایام تعطیل 11:00 الی 14:00 📣


سالی گشت

41954 - 021 

تماس با سالی گشت

دایانا گشت

43397 -021 

تماس با دایانا گشت 


 

تور صربستان نوروز 4 فروردین 97 هتل رکس

تورهای نوروز 19 اسفند 1396

 

زمان برگزاری تور

تور صربستان عید نوروز 1397

مبدا پرواز

تهران ، فرودگاه امام خمینی

مقصد پرواز

صربستان

هواپیمایی

اطلس جت

نام هتل

هتل رکس صربستان

مدت اقامت

4 شب و 5 روز

پایه قیمت

از 3.700.000 تومان

نام آژانس مجری تور

دایانا گشت

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

ادامه تور صربستان

تور صربستان نوروز 15 فروردین 97 هتل سنت تن

تورهای نوروز 19 اسفند 1396

 

زمان برگزاری تور

تور صربستان عید نوروز 1397

مبدا پرواز

تهران ، فرودگاه امام خمینی

مقصد پرواز

صربستان

هواپیمایی

ایران ایر

نام هتل

هتل سنت تن صربستان

مدت اقامت

4 شب و 5 روز

پایه قیمت

از 5.000.000 تومان

نام آژانس مجری تور

سالی گشت

تلفن های تماس

021-41954

021-88178815

 

ادامه تور صربستان

تور صربستان نوروز 1 فروردین 97 هتل فالکنشتینر

تورهای نوروز 18 اسفند 1396

 

زمان برگزاری تور

تور صربستان عید نوروز 1397

مبدا پرواز

تهران ، فرودگاه امام خمینی

مقصد پرواز

صربستان

هواپیمایی

ماهان

نام هتل

هتل فالکنشتینرصربستان

مدت اقامت

4 شب و 5 روز

پایه قیمت

از 4.150.000 تومان

نام آژانس مجری تور

سالی گشت

تلفن های تماس

021-41954

021-88178815

 

ادامه تور صربستان

تور صربستان نوروز 2 فروردین 97 هتل هالیدی این

تورهای نوروز 18 اسفند 1396

 

زمان برگزاری تور

تور صربستانعید نوروز 1397

مبدا پرواز

تهران ، فرودگاه امام خمینی

مقصد پرواز

صربستان

هواپیمایی

پگاسوس

نام هتل

هتل هالیدی این صربستان

مدت اقامت

4 شب و 5 روز

پایه قیمت

از 4.210.000 تومان

نام آژانس مجری تور

دایانا گشت

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

ادامه تور صربستان

تور صربستان نوروز 3 فروردین 97 هتل گاردن

تورهای نوروز 18 اسفند 1396

 

زمان برگزاری تور

تور صربستان عید نوروز 1397

مبدا پرواز

تهران ، فرودگاه امام خمینی

مقصد پرواز

صربستان

هواپیمایی

ایران ایر

نام هتل

هتل گاردن صربستان

مدت اقامت

4 شب و 5 روز

پایه قیمت

از 4.600.000 تومان

نام آژانس مجری تور

سالی گشت

تلفن های تماس

021-41954

021-88178815

 

ادامه تور صربستان

تور صربستان نوروز 6 فروردین 97 هتل کویینز آستوریا

تورهای نوروز 18 اسفند 1396

 

زمان برگزاری تور

تور صربستان عید نوروز 1397

مبدا پرواز

تهران ، فرودگاه امام خمینی

مقصد پرواز

صربستان

هواپیمایی

ماهان

نام هتل

هتل کویینز آستوریا صربستان

مدت اقامت

4 شب و 5 روز

پایه قیمت

از 4.400.000 تومان

نام آژانس مجری تور

دایانا گشت

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

ادامه تور صربستان

تور صربستان نوروز 7 فروردین 97 هتل رادیسون

تورهای نوروز 18 اسفند 1396

 

زمان برگزاری تور

تور صربستان عید نوروز 1397

مبدا پرواز

تهران ، فرودگاه امام خمینی

مقصد پرواز

صربستان

هواپیمایی

ایران ایر

نام هتل

هتل رادیسون صربستان

مدت اقامت

4 شب و 5 روز

پایه قیمت

از 4.750.000 تومان

نام آژانس مجری تور

سالی گشت

تلفن های تماس

021-41954

021-88178815

 

ادامه تور صربستان

تور صربستان نوروز 8 فروردین 97 هتل کروان پلازا

تورهای نوروز 18 اسفند 1396

 

زمان برگزاری تور

تور صربستان عید نوروز 1397

مبدا پرواز

تهران ، فرودگاه امام خمینی

مقصد پرواز

صربستان

هواپیمایی

ماهان

نام هتل

هتل کروان پلازا صربستان

مدت اقامت

4 شب و 5 روز

پایه قیمت

از 4.780.000 تومان

نام آژانس مجری تور

دایانا گشت

تلفن های تماس

021-43397

021-43036000

 

ادامه تور صربستان

تور صربستان نوروز 9 فروردین 97 هتل پراگ

تورهای نوروز 18 اسفند 1396

 

زمان برگزاری تور

تور صربستان عید نوروز 1397

مبدا پرواز

تهران ، فرودگاه امام خمینی

مقصد پرواز

صربستان

هواپیمایی

اطلس جت

نام هتل

هتل پراگ صربستان

مدت اقامت

4 شب و 5 روز

پایه قیمت

از 4.000.000 تومان

نام آژانس مجری تور

سالی گشت

تلفن های تماس

021-41954

021-88178815

 

ادامه تور صربستان